Referenties

Nienke ter Hoeve, MSc Erasmus MC, afdeling Revalidatiegeneeskunde/ Capri Hartrevalidatie

Standaard hartrevalidatie (HR) richt zich op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en op het verbeteren van cardiovasculaire risicofactoren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deelname aan HR leidt tot een verbetering in de cardiovasculaire gezondheid, kwaliteit van leven, en mortaliteit bij patiënten met een coronaire hartziekte (CHZ). Ondanks deze gunstige effecten wordt vaak gesuggereerd dat de huidige programma’s onvoldoende zijn voor het ontwikkelen van een lichamelijk actieve leefstijl.

De primaire doelstelling van mijn proefschrift getiteld “Optimizing Cardiac Rehabilitation” was het bepalen van de toegevoegde waarde van twee verschillende leefstijlinterventies als aanvulling op standaard HR. In totaal werden 922 patienten met CHZ gerandomiseerd naar: 1) standaard HR; 2) HR met de toevoeging van een beweegstimuleringsprogramma (groepssessies) en een 9 maanden durend nazorgprogramma in groepen gericht op blijvende leefstijlveranderingen; 3) HR met de toevoeging van een 9 maanden durend nazorg programma bestaande uit individuele telefonische counselling gericht op blijvende leefstijlaanpassingen. Primaire uitkomstmaat was lichamelijk activiteit. Daarnaast beschrijven we de effecten van deze leefstijlinterventies op sedentair gedrag, cardiovasculaire risicofactoren, fitheid, vermoeidheid en maatschappelijke participatie.

Voor het meten van lichamelijke activiteit en sedentair gedrag hebben wij gebruik gemaakt van accelerometers (Actigraph GTX3), geleverd door ProCare. Het gebruik van objectieve accelerometers is een belangrijke toevoeging aan de bestaande (hartrevalidatie) literatuur waar lichamelijk activiteit veelal gemeten is met zelf-gerapporteerde uitkomstmaten waarvan bekend is dat dit een uitkomstmaat is met beperkte validiteit en betrouwbaarheid. Deelnemers aan ons onderzoek droegen de Actigraph op 4 momenten (verspreid over anderhalf jaar) gedurende 7 dagen. Op deze manier kon een betrouwbaar beeld van de dagelijkse activiteiten en het sedentaire gedrag van de deelnemers verkregen worden. Het gebruik van de Actigraph is goed bevallen.

Belangrijkste uitkomsten van het proefschrift tonen aan dat de toevoeging van een beweegstimuleringsprogramma (in groepen) aan standaard HR, patienten helpt om actiever te worden. Deze positieve resultaten lopen wat terug op de lange termijn, het nazorg programma dient nog verder geoptimaliseerd te worden. Het proefschrift geeft diverse richtingen voor verbetering. De groepsessies waren tevens succesvol in het op peil houden van de lichamelijke fitheid en het langdurig verbeteren van vermoeidheid. De telefonische leefstijlinterventie was niet succesvol.

Gebaseerd op de uitkomsten adviseren wij om het beweegstimuleringprogramma (groepssessies) toe te voegen aan standaard HR, alhoewel optimalisatie van het nazorgprogramma noodzakelijk is?

Website: https://www.erasmusmc.nl/revalidatie/

Drs. Lindsey Steur, PhD-student SLAAP studie – VU Medisch Centrum

Inmiddels heb ik tweemaal via ProCare ActiGraph wGT3X-BT accelerometers besteld. Mijn ervaring is dat het team van ProCare erg klantgericht is en zowel per e-mail als telefonisch goed en laagdrempelig bereikbaar is voor het beantwoorden van vragen.

Na het doorvoeren van de bestelling zijn de producten steeds op korte termijn geleverd. Bij de eerste bestelling was niet direct alles op voorraad. Aangezien er haast achter de bestelling zat werd alvast een deel van de bestelling geleverd, zodat wij snel met de meters aan de slag konden. Ook bij problemen met de apparatuur (bijv. levering van verkeerde bandjes, probleem met de software vanuit de leverancier in de VS) was Procare zeer behulpzaam in het zoeken naar een gepaste oplossing/verzorgen van de communicatie met de leverancier in de VS.

De ActiGraph wGT3X-BT accelerometers zijn inmiddels ruim 3 jaar naar tevredenheid in gebruik op onze afdeling. Het voordeel van deze accelerometers ten opzichte bijvoorbeeld de ActiGraph GT9X Link voor ons is dat ze relatief klein zijn. Dit maakt de accelerometers geschikt om slaap te meten bij kinderen, waarbij de meters om de pols gedragen worden. Echter, bij gebruik voor volwassenen zijn de bijbehorende verstelbare polsbandjes (9” is het grootst beschikbare formaat) waarschijnlijk te klein en kan beter gekozen worden voor de ActiGraph GT9X Link.

Onderzoek met de Actigraph

Ruben P.A. van Eijk, M.D. MSc, UMC Utrecht

Voor onze studie hebben 42 mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) gedurende een periode van 18 maanden, elke 2 maanden een week de ActiGraph gedragen. Een kenmerk van ALS is verlies van spierkracht en functie waardoor patiënten langzaam verlamd raken en gemiddeld binnen drie jaar komen te overlijden. De ActiGraph werd gebruikt om de achteruitgang in dagelijkse activiteit objectief te beoordelen.

Een zeer klein en minimaal belastend apparaat

De ActiGraph werd in deze studie gedragen op de heup. Het is een zeer klein en minimaal belastend apparaat waarbij er geen input vereist is van de patiënt. Dit maakt de apparatuur ideaal voor een kwetsbare groep patiënten zoals de groep die onderzocht is in deze studie. Het is wel nodig om de ActiLife software te installeren en de ActiGraph in combinatie hiermee te gebruiken. De software is makkelijk te gebruiken en kan snel en effectief de data transformeren in een hanteerbaar format. ActiLife biedt de optie om de data samen te vatten in het aantal stappen, bijvoorbeeld de MET-score of de gemiddelde activiteit per dag. Voor geavanceerdere uitkomsten hebben wij de data buiten ActiLife geanalyseerd, via het open-source platform R.

ActiGraph biedt de mogelijkheid om de data remote via een cloud platform verder te analyseren. Hier hebben wij nog geen ervaring mee. We hebben de ActiGraph via de post naar patiënten thuisgestuurd. Het apparaat is zo in te stellen dat hij pas vanaf een bepaalde dag actief wordt. De batterijduur is excellent en haalt met gemak meer dan 4 weken.

Voordelen van de ActiGraph zijn het gemak in gebruik, de accuraatheid, laag-belastend voor de patiënt, lange batterijduur en de goede ondersteuning. Je bent echter wel afhankelijk van de ActiLife software.

Laatste nieuws
28
jan
2022
7
dec
2021
1
dec
2021